Freelancer Designer

Hạn đăng tuyển: 20/02/2024
Team: Product Management
Địa điểm: Hà Nội
Mức Lương: Negotiable
Mô tả công việc:
  • Thiết kế các theme về thương mại điện tử trên nền tảng Shopify
  • Mỗi theme sẽ gồm 3 page: home, product và collection
  • Thiết kế cần bao gồm cả phiên bản cho mobile
  • Các chủ đề sẽ bao gồm: Clothing, Home & Decor, Health & Beauty, Jewelry & Accessories
 
Yêu cầu:
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm UI/UX cho Web designer về thương mại điện tử.
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế
  • Đã có từng tham gia ít nhất 2 project liên quan đến ecommerce
  • Sử dụng figma để thiết kế

Quyền lợi:
  • Mỗi theme đạt yêu cầu từ 200-400 USD 

Application form

Gia nhập với chúng tôi

Cùng Beae Việt Nam tạo ra những sản phẩm hữu
ích dành cho những khách hàng trên toàn cầu