Chính sách & phúc lợi

Mức thu nhập cạnh tranh

Beae Việt Nam xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn

Điều chỉnh tăng lương 2 lần/năm
Lương tháng thứ 13, thưởng từ 1-4 tháng lương
Thanh toán lương cho những ngày phép còn lại
Thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng
Lương NET cạnh tranh
Beae VIệt Nam
Beae VIệt Nam
Beae VIệt Nam

Đào tạo, phát triển và thăng tiến

Đội ngũ nhân viên là tài sản quý nhất của Công ty và chính vì thế Công ty cam kết thực hiện công tác đào tạo và phát triển.

Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Được tiếp cận, thử nghiệm với nhưng công nghệ mới nhất
Được dẫn dắt bởi các mentor có kinh nghiệm
Được tạo điều kiện, được giao thử thách và cơ hội để tự đề bạt bản thân lên vị trí công việc cao hơn

Chế độ phúc lợi cá nhân

Beae xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn

BHXH, BHYT theo quy định pháp luật
Hỗ trợ tiền ăn trưa
Du lịch thường niên
Beae VIệt Nam

Chế độ dành riêng cho các vị trí cấp cao

Giúp nhân viên có tâm lý an tâm để tập trung làm việc với niềm tin công ty phát triển thì bản thân mình cũng được hưởng lợi ích

Hỗ trợ thuê nhà ở
Hỗ trợ tiền thuê nhà 4 triệu 1 tháng
Gửi tiết kiệm tại công ty
Gửi tiết kiệm với lãi xuất 15%/năm
Mua cổ phần của công ty
Có quyền mua cổ phần với ưu đãi
Hỗ trợ mua nhà, xe
Hỗ trợ mua nhà cùng với khoản gửi tiết kiệm